Bevezető Fizika

Informatikus hallgatók részére

Koordinátor oktatók/tárgyfelelősök:
informatikusok részére Kornis János
villamosmérnökök részére  Vankó Péter

Zárthelyik:

normál zsebszámológép használható és függvénytábla, mobiltelefon nem lehet számológép
formátum: 10 db igaz/hamis állítás, 10 darab feleletválasztós számolási feladat
időtartam 90 perc

Feladatsorok:

2015 őszi félév: info1, info2
Korábbi félévek: info1, info2, info3, info4, info6, info7, info8, info9, info10, info11

ellenőrzött végeredmények néhány feladatra 

Segédanyagok:

Ajánlott tankönyvek: Vermes Miklós: Fizika I-II. ISBN 963004571-0, Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához,  Vannay László: Fizika összefoglaló és példatár
Ajánlott feladatgyűjtemény: Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok I-II (rövidítve DRS, régi vagy új kiadás)
online segédanyagok (ehhez a tárgyhoz is): https://wiki.sch.bme.hu/Bevezető_fizika
online teszt, online teszt 2
az oktatási hivatal érettségi archívuma

Ponthatárok:

0%-39% 1
40%-54% 2
55%-69% 3
70%-84% 4
85%-100% 5  


Követelményrendszer:

A tantárgy félévközi jeggyel zárul. A jegyet két zárthelyi alapján adjuk. Az elégséges jegy feltétele 40% teljesítése.
A 40%-nak külön-külön mindkét ZH-nál meg kell lennie.
A jelenléti követelmény a gyakorlatok 70%-án való részvétel 13 alkalomra számítva, azaz 9 alkalom.
"Nem teljesített" az eredmény, ha vagy a jelenléti követelmény nem teljesül, vagy egyetlen zárthelyit sem ír valaki.

Pótlások:

Alanyi jogon egyik, másik, vagy mindkettő ZH pótolható. Sikertelen pótlás esetén különeljárási díjas pótpót ZH írható, amely a teljes félév anyagát tartalmazza. (Ez lehet több, mint a két rendes ZH és azok pótlásának anyaga!!!)
A "nem teljesített" eredmény feltételei szerint nem írhat pót vagy pótpót ZH-t, aki egyetlen rendes ZH-t sem írt.
Pótpót ZH csak elégtelen eredmény javítása céljából írható.

2010 őszi kurzusok
2010 őszi eredmények
2011 tavaszi kurzusok és termek
2011 tavaszi eredmények
2011 őszi VIK kurzusok
2011 őszi eredmények info
2011 őszi eredmények vill
2012 tavaszi kurzusok és termek
2012 tavaszi eredmények
2012 őszi kurzusok és termek
2012 őszi eredmények vill
2012 őszi eredmények info
2013 tavaszi kurzusok
2013 tavaszi eredmények
2013 őszi eredmények vill
2013 őszi eredmények info
2014 tavaszi eredmények 

Tájékoztató a jegybeírásról:

Az eredmények a Neptunban a tanulmányi ügyrend rendelkezései szerint az alábbi módon jelennek meg. A szorgalmi időszak végi dátummal a pótpót zh-t nem írt hallgatók kapnak jegyet. A pótpót zh dátumával annak eredménye kerül be a Neptunba, az azt megelőző elégtelen nem.

 

 

 

.